طـرح کلـی

امروزه فقط كافی ست دكمه‌اى را بفشارید، يا لوح فشرده ای را به درون دستگاه پخش هدایت کنید تا موسیقی دلخواهتان در گستره ذهنتان طنین انداز گردد و در این لذت تفاوتی نمی کند که شما ساكن کجای دنیا باشید. اين سهولت حيرت‌انگيز و دسترسی آسان به منابع قدیم و جدید موسیقی، دستآورد نوینی از تکنولوژی است. موسيقى مرز ندارد و محصور در دوره ای تاریخی نیست. از همین رو می توان گفت بيش از هر هنر ديگری، التیام بخش این عصر متلاطم و پر استرس است. اما نعمت "ادراك" آن فقط متعلق به کسانی است كه به نحوى فعال یک شنونده صرف نباشند، زیرا تنها گوش دادن به موسیقی كافى نيست. ایگور استراوینسکی معتقد است که هر كس بخوبى قادر است چيزى را بشنود، بى آنكه آن را بفهمد. پس گوش سپردن بدون اراده به تركيب مختلف اصوات دلنشین در طول زمان امری جز عادت به همراه نخواهد داشت. از همین رو ادراكی نیز حاصل نخواهد شد.
نویسنده: سهیل حسنوی

دستـه بنـدی

موسیقی ایرانی

تـولیـد

...