طـرح کلـی

بستری که تبلیغات ATL در جامعه هدف خود دنبال می کند، رسانه های عمومی و فراگیری هستند، که می توانند تاثیر زیادی بر روی تصمیم گیری مخاطبان و تبدیل آنها به مشتری فعال داشته باشند. رسانه های ATL علاوه بر انتشار پیام در سطحی گسترده، یک برندینگ قوی نیز برای صاحبان صنایع به همراه دارد. اما نکته منفی این نوع تبلیغات هزینه های سرسام آور آن است، که کسب و کارهای کوچک نمی توانند از عهده بودجه سنگین آن برآیند. در میدان رقابت، صنایع و برندهای بزرگ و پر قدرت نیازمند دیده شدن مداوم هستند و نباید از رقبای خود عقب بمانند.

دستـه بنـدی

تبلیغات ATL
آگهی های تبلیغاتی
پادکست های رادیویی
مستندهای تبلیغاتی
انیمیشن
تبلیغات مجله ای
تبلیغات محیطی

تـولیـد

...