طـرح کلـی

صنعتی شدن جهان در جهت به تصویر کشیدن کالا ها و خدمات به صورت تصویری موجب توسعه طراحی گرافیک گردید و در دهه های اخیر با رشد تکنولوژی که عامل شتاب حرکت و زمان در انتقال پیام بود، تصاویر و پیام های ثابت گرافیکی نیز متحرک شدند. پویایی محتوا در موشن گرافیک باعث جذابیت بصری و تاثیرگذاری پیام در زمان کوتاه بر روی مخاطبان می شود. این نوع انیمیشن ها بدلیل انعطاف پذیری بالا می توانند موضوعات متنوعی را پوشش دهند و اطلاعات مفیدی در اختیار مخاطبان قرار دهند.

دستـه بنـدی

موشن گرافیک
انیمیشن
تبلیغات ATL
تبلیغات BTL
تبلیغات TTL
آگهی های تبلیغاتی
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...