طـرح کلـی

با نگاه به تصاویر پشت صحنه فیلم ها، لحظات حساسی از آفرینش و خلق آثار سینمایی، سریال های تلویزیونی، تیزرهای تبلیغاتی و یا موزیک ویدیوها می بینیم. ترکیبی از انرژی و جنب و جوش و در عین حال استرس. ورنر هرتزوک سینماگر بزرگ معتقد است، مرحله تولید (تصویربرداری) میدان جنگ است و جایی برای نشان دادن خلاقیت نمی تواند باشد و کارگردان باید همه تصمیمات مهم و خلاقانه خود را یک مرحله عقب تر در پیش تولید گرفته و به نتیجه رسانده باشد. نباید منکر این باشیم که برخی از کارگردانان سینما در صحنه تصویربرداری تصمیم می گیرند، که چکار کنند و به الهامات لحظه ای معتقد هستند. این مسئله در آگهی های تبلیغاتی بندرت اتفاق می افتد، زیرا محدودیت های بودجه و زمان اندک تولید، اجازه چنین الهاماتی را نمی دهد و باید برای کنترل این محدودیتها از پیش تصمیم گیری شود.

دستـه بنـدی

پشت صحنه تبلیغات
آگهی های تبلیغاتی
دیجیتال مارکتینگ
تولیدات ویدیویی

تـولیـد

...