طـرح کلـی

در بین مردم این اندیشه رایج است، که می گویند سازندگان آگهی های تبلیغاتی، کار را بطور معمول ده دقیقه مانده به زمان پایان آن انجام می دهند، اما این حقیقت ندارد. بسیاری از آگهی های موفق از ماهها و یا سال ها قبل، به صورت یک طرح مکتوب روی میز ایده پردازان قرار داشته یا به دیوار اتاق آویزان بوده است. طبیعت انسان به گونه ای است، که از مسائل حل نشده نفرت دارد. برای رسیدن به ایده مورد نظر، شاید بتوان گفت که باید از پانصد ایده اولیه گذشت، زیرا بهترین راه برای یافتن ایده خوب، یافتن ایده های بسیار است.

دستـه بنـدی

ایده پردازی
کپی رایتینگ
تبلیغات ATL
تبلیغات BTL
تبلیغات TTL
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...