طـرح کلـی

بازاریابی اینترنتی گستره وسیع و جدیدی است، که عمر آن به کمتر از چند دهه می رسد. با این وجود مسیری پرسرعت و دقیقتر برای ارتباط با مخاطبان مهیا ساخته است. بازاریابی دیجیتال در پهنه اینترنت و ابزارهای دیجیتال، موتورهای جستجو، وب سایت ها و شبکه‌های اجتماعی حاضر در فضای مجازی، اکانت‌های ایمیل، سیستم فروش و سئو حضور دارد. شرکت ها و سازمان ها از طریق آنالیز و تحلیل داده ها، اهداف های بازاریابی و فروش دیجیتال خود را پایه ریزی می کنند و با بهینه سازی موتور جستجو، گام های خود را به سوی ارتباطات نزدیک تر با مخاطبان برمی دارد.

دستـه بنـدی


تبلیغات ویدیویی
ایده پردازی تبلیغاتی
کمپین های تبلیغاتی
برندینگ

تـولیـد

...