طـرح کلـی

بازاریابی اینترنتی گستره وسیع و جدیدی است، که عمر آن به کمتر از چند دهه می رسد. با این وجود مسیری پرسرعت و دقیقتر برای ارتباط با مخاطبان مهیا ساخته است. بازاریابی دیجیتال یکی از نمونه‌های برجسته کمپین‌های تبلیغاتی TTL است، که در پهنه اینترنت و ابزارهای دیجیتال، موتورهای جستجو، وب سایت ها و شبکه‌های اجتماعی حاضر در فضای مجازی، اکانت‌های ایمیل، سیستم همکاری در فروش و سئو حضور دارد و از طریق آنالیز و تحلیل داده ها، اهداف بازاریابی و فروش دیجیتال خود را پایه ریزی می کند و با بهینه سازی موتور جستجو، گام های خود را به سوی ارتباطات نزدیک تر با مخاطبان بر می دارد.

دستـه بنـدی

دیجیتال مارکتینگ
تبلیغات TTL
تبلیغات ATL
تبلیغات BTL
ایده پردازی

تـولیـد

...