طـرح کلـی

نقاط دیدنی یا جاذبه های اصلی هر سرزمینی، همیشه دورتر از جاده ها قرار دارند. هرگز تصور نکنید جاذبه ها، فقط آنهایی هستند که درباره شان شنیده اید یا خوانده اید و یا بر روی نقشه ها رسم شده اند. در ایران هنوز می توانید جاهای جدید بسیاری کشف کنید. ایران فلات فیروزه، سرزمین بلند خاورمیانه است و آمیزه ای از جذاب ترین آثار تاریخی و چشم اندازهای طبیعی را در خود جای داده است. آنگونه سحرآمیز است که فاصله بین کوهستان پوشیده از برف اش، دماوند، با رمل های بیابان های کاشان فقط سه ساعت فاصله دارد و اگر از سمت شمال آن کوهستان بروید، پس از سه ساعت وارد جنگل های اساطیری هیرکانی خواهید شد. این پهنه خاص با اقلیم های متفاوت چهار فصلش چنان تقسیم شده است، که هیچ فصلی به حریم فصل دیگر پا نمی گذارد. مردمان این سرزمین با ترکیب های نژادی، قومی، زبانی و مذهبی هزاران سال است، که در شیرینی و تلخی روزگار در کنار هم زیسته اند، پس به هر کجایش می روید، شمال، جنوب، مشرق و مغرب، فقط جاده ها را دنبال نکنید.

دستـه بنـدی

چشم اندازهای ایران

تـولیـد

...