طـرح کلـی

هر جایی می توان تبلیغ کرد، بشرط آن که از قبل مکان و نوع پیام رسانی مشخص شود. تصور کنید رویداد یا جشنی در جریان باشد و در طول سخنرانی ها تصاویری از کالا یا خدمات مشخصی بر روی صفحات بزرگ نشان داده شود و یا در طول برنامه نام همان شرکت صاحب کالا و خدمات بعنوان اسپانسر (سرمایه گذار برنامه) معرفی شود. این نوع تبلیغ مستقیم داخل جشن ها و نمایشگاه ها، ارتباط نزدیک تری با مخاطبان خود برقرار کنند. این روشی مستقیم تر در مواجهه با مخاطبان نسبت به تبلیغات ATL است. در اشکال دیگر ایمیل مارکتینگ مستقیم، بازاریابی درون‌ فروشگاهی، پخش کاتالوگ، بروشور در کیوسک‌های تبلیغاتی و حتی حضور محصول و خدمات شما داخل فیلم سینمایی یا سریال پر بیننده در زیر چتر تبلیغات BTL قرار می گیرد.

دستـه بنـدی

تبلیغات BTL
برگزاری رویدادها
ایمیل مارکتینگ مستقیم
بازاریابی درون‌ فروشگاهی
کیوسک‌های تبلیغاتی
اسپانسری همایش ها و آثار هنری

تـولیـد

...