Notice: Undefined offset: 0 in /home/deidmaco/public_html/wp-content/themes/didema/archive.php on line 14

Notice: Trying to get property 'cat_ID' of non-object in /home/deidmaco/public_html/wp-content/themes/didema/archive.php on line 14

بنیان دیدما برپایه فرهنگ غنی و ریشه داری است، که در جغرافیای سرزمین ایران بالنده شده است. ما با درک و شناخت سرزمین خود و هنرهای آن ارزش های نهفته اش را آشکارتر خواهیم ساخت و این برای ما مسئولیتی اجتماعی است.