طـرح کلـی

فرایند برندینگ، تمرکزی است درجهت ارتقا شخصیت درونی برند، (هویت مفهومی و شفاهی) و شکل بیرونی اش (هویت بصری)، برای انتقال پیام آن به مخاطبان خود. با توسعه برندینگ، قرار نیست یک اسم به مشتری بفروشیم. اگر امروز بعضی از برندها نسبت به محصولات مشابه قیمت بیشتری دارند، حتما در حال ارائه ارزش هایی هستند که مشتریان به دنبال آن می گردند. در واقع تمایز می تواند قدرت برند را افزایش دهد هرچند این متغیر نسبی بوده و نبودنش پایان برند نیست. در ابتدا باید محصول یا سرویس خود را تعریف کنیم و بعد جایگاه آن را با توجه به نقطه تمایز نسبت به رقبا در بازار و مدل کسب و کار خود مشخص نمایم، تا حد و مرز برند را برای جاگیری در ذهن مشتری تعیین کرده باشیم.

دستـه بنـدی

کمپین های تبلیغاتی
ایده پردازی تبلیغاتی
تبلیغات ویدیویی
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

نگارش برندبوک شرکت پرشین یوتاب
نگارش برندبوک شرکت فناوری ارتباط (فسا)