آژانس تبلیغاتی دیدمـــا

آژانـس تبلیغـاتی دیـدمــا با آگاهی از شیـوه های تبلیغـاتی مدرن در جهان و همزمـان با تاثیـرپـذیـری از عناصـر اصیـل فرهنـگ ایـرانی در حـوزه های تبلیغـاتی زیر خدمـات خود را ارائـه می دهد.
طراحی کمپیـن های تبلیغـاتی، ایـده پـردازی تبلیغـاتی، طراحی گرافیـک و کپی رایتینـگ، رسـانــه های ATL، تولیـد تیـزر، پادکسـت رادیـویی، تولیـد مستنــد تبلیغـاتی، صنعـتی و داستانی، انواع انیمیشـن، تبلیغـات مجـله ای، تبلیغات محیـطی، رسـانــه های BTL، برگـزاری رویداد، ایمیـل مـارکتینـگ، رسـانــه های TTL، دیجیتــال مارکـتینــگ، عکـاسـی

To be different that is Didma!

متفاوت بودن همان دیدمــا است!

اولین گام در تولید برنامه های تبلیغاتی، مشخص کردن اهداف تبلیغات، آمارهای دقیق از بازار هدف و درک درست از جایگاه و نیازهای مخاطبان است. ما با هدف گذاری صحیح و روایت خلاقانه در پروژه های تبلیغاتی بدنبال بیشترین تاثیرگذاری بر مخاطبان هستیم.

اجرای برنامه های تبلیغاتی در یک دوره زمانی مشخص باید مرحله به مرحله و بر مبنای استراتژی های از پیش تعیین شده باشد، تا باعث خلق مفاهیم و دستاوردهای جدیدی در زندگی مخاطبان شود. رویکرد ما ترسیم تصویر بهتری از دنیای واقعی کسب کارها به دور از اغراق است.

انتخاب رسانه های مناسب برای پخش, می تواند تعداد دفعات رویت پیام تبلیغاتی را در بین مخاطبان به بیشترین حد خود برساند. توجه ویژه ما در برنامه ریزی، انتخاب رسانه های جدید و تاثیر گذاری هستند که بتواند پیام شما را در بهترین سطح ممکن پوشش دهند.