آژانس تبلیغاتی دیدمـــا

دیدما، به کار گیری شیـوه های مدرن تبلیغـات با تاکید براصالت های فرهنگ ایرانی است. ما معتقدیم آنچه مخاطب تبلیغ را به حرکت در می آورد چیزی نیست که ما می گوییم، بلکه روشی است که آن را بیان می کنیم و با این توانمندی ها در کنار شما خواهیم بود.
طراحی و اجرای کمپیـن های تبلیغـاتی، تولیـد مستنــد و تیـزر، ساخت انواع انیمیشـن ها، طراحی، گرافیـک، کپی رایتینـگ، مشاوره برندینگ، دیجیتــال مارکـتینــگ، عکـاسـی

The Way I Think!

Ali Razzaghi

متفاوت بودن، همان دیدما است!

هدف از تبلیغ فقط این نیست که مردم را به خریدن محصولی تشویق کند، باید این ذهنیت ایجاد شود که محصول ما بهتر از انواع مشابه است. از این رو انتخاب شیوه درست گفتن تبلیغ، اهمیت بسیاری در انتقال بهتر پیام آن به مخاطب دارد.

ali razzaghi

ما اعتقاد داریم تبلیغ در هر زمینه و هر شکلی، زمانی تاثیر گذار است که مخاطب را به تفکر درباره آنچه ما می خواهیم، وادارد؛ نه این که مجذوب خود تبلیغ شود.
پرسش بنیادین: چگونه برندی موفق به ساختن هویت ماندگاری برای خود می شود؟

The visual world of Didma

دنیای دیداری دیدما