طـرح کلـی

تولید انیمیشن های سه بعدی (3D) روش نوینی برای به تصویر کشیدن و به تحرک در آوردن تخیلات ما هستند، آنجا که طرح ها و ایده هایمان پیش از اجرا نیازمند بررسی و موشکافی دقیق تری هستند. گاها به دلایل مختلف از جمله شرایط فیزیکی و هزینه های سرسام آور، به کمک این هنر آمیخته با تکنولوژی می توان بخش های داخلی و بیرونی ایده ها را بازسازی نمود. امروزه انیمیشن های سه بعدی در مدل سازی و ایجاد حرکت در شخصیت ها، وسایل نقلیه، دستگاه های صنعتی، پروژه های عمرانی و صنایع، فیلم های سینمایی، آگهی های تبلیغاتی و بازی های رایانه ای بهره برداری می شوند. انیمیشن های سه بعدی در آگهی های تبلیغاتی این امکان را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند، که برخی از صحنه ها بدون استفاده از بازیگران، قطعات گران قیمت و یا دوربین های حرفه ای تصویربرداری شوند.

دستـه بنـدی

انیمیشن
تبلیغات ATL
تبلیغات TTL
آگهی های تبلیغاتی
دیجیتال مارکتینگ

تـولیـد

...